SPOT METALS

Vgg Markets cho phép bạn dễ dàng giao dịch Kim loại giao ngay như một loại tài sản, chẳng hạn như giao dịch vàng và bạc.

Kim loại quý là một trong những hình thức tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất. Với Vgg Markets, bạn có thể giao dịch các kim loại này như hàng hóa trên nền tảng MT5 giống như cách bạn giao dịch ngoại hối.
Mục đích của chúng tôi là khi bạn giao dịch kim loại quý với Vgg Markets, bạn không bắt buộc phải mua hàng hóa vật chất. Thay vào đó, bạn sẽ giao dịch theo biến động giá theo thời gian thực của tài sản. Bạn có tiềm năng sinh lời cho dù thị trường tăng hay giảm.

Vì kim loại được giao dịch Qua quầy (OTC), các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa người mua và người bán, không có phí môi giới và hoa hồng trên tài khoản tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng hướng tới việc cho phép rút tiền qua vàng vật chất, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

CFDS VÀNG, BẠC VÀ KIM LOẠI

VggMarkets cho phép bạn dễ dàng giao dịch Kim loại giao ngay như một loại tài sản, chẳng hạn như giao dịch vàng và bạc.

Các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào các giao dịch kim loại quý để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, để phòng ngừa cơ hội hoặc như một nơi trú ẩn an toàn. Giao dịch hàng hóa giao ngay như một loại tài sản thường diễn ra trong một danh mục đầu tư lớn hơn, cân bằng tốt. Giao dịch kim loại giao ngay tạo ra cơ hội phòng ngừa rủi ro trong mọi thị trường thanh khoản, giúp nhà đầu tư tiếp xúc nhiều hơn với rủi ro hạn chế. Kim loại giao ngay được một số người coi là nơi trú ẩn an toàn.

Khi bạn giao dịch CFD, vốn bạn đầu tư phải chịu rủi ro vì các sản phẩm được sử dụng đòn bẩy và có thể không phù hợp với một số người. Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư và có thể có nguy cơ thanh toán thêm.