GIAO DỊCH CFD

Tìm hiểu về giao dịch CFD tại VggMarkets

Tiếp cận một loạt các thị trường toàn cầu trên nền tảng trực tuyến thân thiện với người dùng của chúng tôi
Các nhà giao dịch muốn đầu tư vào biến động giá của các công cụ có thể mua Hợp đồng Chênh lệch, thay vì mua tài sản vật chất.

  • Bạn cũng có thể tận dụng những biến động của công cụ cơ bản hoặc chứng khoán, đây là hình thức đầu tư phổ biến đối với các nhà đầu tư ngắn hạn hoặc nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các động thái thị trường.
  • VggMarkets cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của đòn bẩy và phân bổ vốn trên nhiều loại công cụ khác nhau thay vì bó buộc vốn trong một khoản đầu tư duy nhất (Lưu ý: Đây là cách tiếp cận có thể làm tăng rủi ro).
  • Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ quản lý rủi ro của VggMarkets để phòng ngừa rủi ro

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

CFD, viết tắt của Contract for Difference, là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với thị trường tài chính mà không cần quyền sở hữu vật chất đối với tài sản cơ bản. Đó là một thỏa thuận giữa nhà giao dịch và nhà cung cấp để trao đổi sự khác biệt về giá trị giữa mức mở và mức đóng của một hợp đồng cụ thể.

Nó không có thời hạn sử dụng, có nghĩa là nhà đầu tư (trong trường hợp này là bạn) quyết định thời điểm đóng vị thế của họ, tại thời điểm đó sự khác biệt về giá trị sẽ được trao đổi (tức là lợi nhuận được thanh toán hoặc bị trừ lỗ).

CFD thường được sử dụng đòn bẩy nên chỉ cần một phần nhỏ trong tổng giá trị đầu tư cần được gửi vào tài khoản của bạn để giao dịch và số tiền còn lại được tài trợ bởi nhà cung cấp, trong trường hợp này là VGG. Vgg Markets cho phép bạn giao dịch với ít đòn bẩy hơn thông qua cung cấp ký quỹ thay đổi.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH ĐỂ GIAO DỊCH CFDS

CFDS ON INDICES

CFDS ON COMMODITIES