NỀN TẢNG GIAO DỊCH MT5

Ứng dụng tốt nhất để giao dịch Tiền tệ, Cổ phiếu và Hợp đồng tương lai

MetaTrader 5 là một nền tảng đa năng cho phép giao dịch Forex, cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Nó cung cấp các công cụ vượt trội để phân tích giá toàn diện, sử dụng các ứng dụng giao dịch theo thuật toán (robot giao dịch, cố vấn giao dịch) và sao chép giao dịch.