Successfully Providing Platform Tradding

Về Chúng Tôi

VggMarkets Sàn Giao Dịch Forex

Chúng tôi cam kết cung cấp sự minh bạch và bảo mật tài chính của khách hàng ở mức cao nhất. Với giấy phép và quy định trên khắp châu lục, chúng tôi làm việc với các cơ quan quản lý tài chính trên nhiều khu vực pháp lý khác nhau để cung cấp sự bảo vệ cho nhà đầu tư.

Vggmarkets Ltd được đăng ký và quản lý tại Belize.
Cơ quan quản lý hoàn toàn kiểm soát hoạt động của các bên tham gia thị trường và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ môi giới của các công ty được cấp phép. Cơ quan quản lý đảm bảo tính minh bạch của công việc và xác nhận rằng chỉ những công ty có mức độ tin cậy cao mới có quyền có được giấy phép hoạt động tài chính trong phạm vi quyền hạn của cơ quan đăng ký.

Vggmarkets thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các khoản tiền của khách hàng của chúng tôi luôn được bảo mật 100% và được quản lý bởi hiệu trưởng về An toàn

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng từ quỹ riêng của Vggmarkets. Điều này đảm bảo rằng tiền của khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trong bất kỳ trường hợp nào ngoài mục đích giao dịch.

Tất cả các Tài khoản đều được hưởng các biện pháp bảo mật tài chính tiêu chuẩn sau đây

1. Tài khoản quỹ khách hàng được tách biệt
2. Giám sát quy định về hoạt động hàng ngày của Cơ quan quản lý
3. Yêu cầu về Dự trữ vốn từ Cơ quan quản lý
4. Dự trữ vốn theo quy định khi ký quỹ với Cơ quan quản lý
5. Mã hóa an toàn tất cả các giao dịch và dữ liệu của khách hàng

Vggmarkets tuân theo tất cả các chính sách của Đạo luật Phòng chống Khủng bố và Rửa tiền, 2008 (MLTPA) và các quy định của Luật này. Các thủ tục mở tài khoản của chúng tôi có cấu trúc cao để ngăn chặn bất kỳ hành vi rửa tiền nào. Vui lòng xem qua chính sách AML thông báo về các tài liệu cần thiết và thủ tục để mở tài khoản tuân theo Đạo luật (Phòng chống rửa tiền và khủng bố), 2008 (MLTPA)